Hotline: 055-983588,055-983599

กว่า 40 ปี บนเส้นทางธุรกิจผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท ไทยเส็งยนต์การเกษตร จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานอย่าง ต่อเนื่องเพื่อเกษตรกรไทย

จุดเริ่มต้น:   ไทยเส็งยนต์ ถือกำเนิดขึ้นโดยคุณสุวิทย์ พิศาลก่อสกุล ในปีพ.ศ.2508  โดยในขณะนั้นเป็นการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่เรือยนต์

ไทยเส็งยนต์การเกษตร:   เมื่อเครื่องจักรกลการเกษตรเริ่มเข้ามามี
บทบาทในการทำเกษตรกรรมของไทยมากขึ้น ไทยเส็งยนต์จึงเริ่มผลิตเครื่องนวดข้าวออกจำหน่าย และจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไทยเส็งยนต์การเกษตร จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ.2520  เครื่องนวดข้าวไทยเส็งยนต์ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรทั่วประเทศจวบจนปัจจุบัน

รถเกี่ยวข้าว:   จากความมุ่งมั่นที่จะให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนในการเก็บเกี่ยว บริษัทไทยเส็งยนต์ได้ทุ่มเทคิดค้นและพัฒนารถเกี่ยวนวดข้าวแบบรองกระสอบ จนสำเร็จในปี  พ.ศ.2526 ด้วยอัตราสูญเสียของผลผลิตที่น้อยกว่า 3% ทำให้รถเกี่ยวข้าวไทยเส็งยนต์ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ถือเป็นนวัตกรรมที่พลิกโฉมการเกี่ยวข้าวแบบเดิมๆ ช่วยเกษตรกรประหยัดแรงงาน  เวลา และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง: เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวที่รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทไทยเส็งยนต์จึงพัฒนารถเกี่ยวนวดข้าวแบบมีถังเก็บข้าวในตัวและส่งข้าวลงรถบรรทุกได้อย่างรวดเร็ว รถเกี่ยวนวดข้าวไทยเส็งยนต์ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพจากเกษตรกรทั่วไทยในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและความสะอาดของเมล็ดข้าว 

มาตรฐานการันตีคุณภาพ:  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ไทยเส็งยนต์การเกษตรเป็นที่เชื่อมั่นทั้งในด้านการผลิตและการบริการ บริษัทจึงให้ความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผนวกกับนโยบายบริหารที่ยึดถือลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งจากความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของเรา ทำให้บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008

อุ่นใจกับบริการหลังการขาย:  ไทยเส็งยนต์การเกษตร มีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน  พร้อมทีมช่าง service และอะไหล่ไว้รองรับลูกค้าตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย

ก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง:   ด้วยความโดดเด่นในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ประกอบกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเป็นการรองรับแผนการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้บริษัทยังนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด

1

credit.png