Hotline: 055-983588,055-983599

แผนที่

สำนักงานใหญ่

551 หมู่3 ถนนพระราม2 เขตจอมทอง กรุงเทพ โทร.02-4689977 แฟกซ์.02-4687032

โรงงาน

12 บางกระดี่ซอย4 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ โทร.02-4521880 แฟกซ์.02-4521881

ศูนย์บริการ ภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก

612 หมู่8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-983588,055-983599 แฟกซ์.055-983500

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมหาสารคาม

147 หมู่3 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โทร.086-3176880 , 086-3411777

แบบฟอร์มติดต่อ

credit.png