ตู้แอร์

หัวเก๋งรถเกี่ยวแบบตู้(ติดแอร์)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 07:02 น. | เขียนโดย pinklotus วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 06:49 น.

ยินดีต้อนรับสู่ ไทยแสงยนต์คอร์ปอเรชั่น!

ยินดีต้อนรับสู่ บจก. ไทยแสงยนต์ ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศไทย!

ที่ Sengyont เราให้ความสำคัญกับการเก็บเกี่ยวหลังการผลิตอย่างจริงจัง อุปกรณ์เก็บเกี่ยวและทำฟาร์มที่หลากหลายของเรามีมานานหลายทศวรรษ เราให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของเราคือเครื่องนวดข้าวและเครื่องเกี่ยวนวดข้าว

ประวัติความเป็นมาของการเกษตรข้าวในประเทศไทยเป็นแรงบันดาลใจให้ บริษัท ของเราพัฒนาเครื่องจักรที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มการผลิตทั่วประเทศ ประเทศไทยมีระบบนิเวศข้าวหลักสี่ประการ ได้แก่ ในเขตชลประทานที่ราบลุ่มที่มีฝนตกน้ำลึกและที่ดอน สภาพแวดล้อมของข้าวในที่ลุ่มมีฝนตกบ่อยที่สุดในประเทศ คาบสมุทรไทยมี 4 ภูมิภาคที่มีสภาพอากาศในการปลูกข้าวแตกต่างกัน ภาคเหนืออากาศเย็นกว่ามากในขณะที่ภาคกลางของประเทศไทยเป็นที่ลุ่มที่มีฝนตกมากที่สุด พื้นที่ภาคกลางส่วนใหญ่ดำเนินการด้วยกลไกซึ่งเอื้อต่อการผลิตข้าวของประเทศไทยส่วนใหญ่ เขตชลประทานยังมีอยู่ทั่วไปในภาคกลาง ภาคเหนือให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่ดอนมากขึ้น

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินมาตรการเพื่อวางแผนและพัฒนาการวิจัยเพื่อการเกษตรข้าวในประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกการผลิตข้าวได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย ความกังวลหลักประการหนึ่งคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Thai Sengyont มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือมาตรการที่ภาคส่วนเหล่านี้ดำเนินการเพื่อปรับปรุงและรักษาผลผลิตข้าวในประเทศไทย

เครื่องนวดข้าวและเครื่องเกี่ยวนวดของเราประหยัดน้ำมันและราคาไม่แพง ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องจักรของเราเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดี

ข้อมูลการทำฟาร์ม

  • ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเป็นที่ตั้งของนาข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภูมิภาคเหล่านี้เรียกรวมกันว่า “ข้าวปั้นแห่งประเทศไทย”
  • ข้าวถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย พวกเขาเชื่อว่ามีเทพธิดาชื่อแม่โพสพคอยดูแลนาข้าวและอวยพรให้อากาศดี เฉลิมฉลองการปลูกข้าวทุกวันที่ 5 พฤษภาคม
  • ประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเมล็ดยาวที่มีสีขาวเหมือนไข่มุกและมีกลิ่นหอม เป็นที่ต้องการอย่างมากในร้านอาหารส่วนใหญ่ทั่วโลก ว่ากันว่าเข้าคู่กับแกงไทยได้ดีที่สุด
  • การเกษตรข้าวมีความสำคัญมากในวัฒนธรรมไทย คำทักทายทั่วไปคำหนึ่งแปลว่า “คุณกินข้าวหรือยัง”
  • ข้าวกินเป็นของหวานในประเทศ ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวานยอดนิยมอย่างหนึ่ง เป็นข้าวเหนียวเสิร์ฟกับกะทิและมะม่วงสุก
  • เนื่องจากข้าวถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมไทยจึงเป็นการไม่เคารพอย่างยิ่งที่จะทำให้สูญเปล่า เมื่อข้าวตกลงพื้นเมล็ดข้าวจะถูกคัดออกอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เทพเจ้าแห่งข้าวโกรธ
  • ชาวนาใช้ขวดโหลแก้วจับแมลงศัตรูพืชทั่วไปในนาข้าว ศัตรูพืชที่พบบ่อยคือปูน้ำจืด เกษตรกรมักจะจับได้มากพอที่จะทำอาหารเย็น
  • ประเทศไทยถือเป็นแหล่งอารยธรรมข้าวที่เก่าแก่ที่สุดของโลก
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa